Saradnja sa uzgajivačima lipicanaca u Srpskoj


Danas je u okviru manifestacije "Lipicanac u mom selu", Kaoci, Srbac 2022, potpisan sporazum o saradnji između Udruženja Uzgajivača Lipicanaca Republike Srpske i Erbez Consulting. U ime Udruženja sporazum je potpisao g. Luka Mitraković, predsjednik Udruženja a ispred Erbez Consulting,  dr Miljan Erbez, direktor. Potpisivanju ovog sporazuma su prisustvovali i g. Grozdan Vidić, Predsjednik Skupštine Udruženja te mr Dragan Kesić, Sekretar Udruženja. 

Cilj Sporazuma je da olakša i podstakne saradnju između Udruženja i Erbez Consulting, kako bi se obezbijedila buduća efikasna i dijelotvorna saradnja i međusobna pomoć između Strana u pogledu:

  • unapređenje znanja i vještina članova Udruženja, rješavanje teorijskih i praktičnih stručnih pitanja koja se javljaju u oblasti djelovanja Udruženja i preduzimanjem zajedničkih inicijativa i poduhvata u tom smjeru.
  • saradnja u oblasti razvoja novih metoda promocije konjičkog sporta i uzgoja konja.
  • uzajamno podržavanje aktivnosti koje svaka strana preduzima na području realizacije nacionalnih i međunarodnih projekata.

Bila je ovo i prva manifestacija ovog tipa ovog Udruženja, a podršku u pripremi iste je pružio i Erbez Consulting. Na manifestaciju su predstavljene i nove poštanske marke Pošta Srpske. Bila je ovo prilika i da ovo novoformirano Udruženje održi prvu skupštinu Udruženja. Na istoj se govorilo i o potrebama stvaranja uslova za dobijanje statusa Organizacije za uzgoj od nadležnog Ministarstva, tj. Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Nezaobilazna tema je bila uspostavljanje matične knjige, a posebnu notu cijelom skupu su dali gosti iz Slovenije i Hrvatske. 

Domaćin ove manifestacije je bio član Udruženja g. Milan Petković, a manifestacije je održana na Salašu popa teše u Kaocima, Srbac. 

Objavljeno  16.07.2022.